• Vernieuwd gebruik landgoed
  Concept herontwikkeling
 • Vernieuwd gebruik landgoed
  Concept herontwikkeling
 • Vernieuwd gebruik landgoed
  Concept herontwikkeling
 • Vernieuwd gebruik landgoed
  Concept herontwikkeling
 • Vernieuwd gebruik landgoed
  Concept herontwikkeling

toelichting

Hoe zorg je dat cultureel erfgoed duurzaam behouden kan worden voor de toekomst? ar-gitect laat met het concept voor Landgoed Doornburgh van Priorij Emmaus te Maarssen zien dat wanneer je kaders niet als beperkingen, maar als kansen ziet, er op elke plek een passende en haalbare oplossing is die geen concessies van de monumenten vraagt, maar ze juist verrijkt. Hierbij draait het om de vraag ‘wat is de bedoeling, of de essentie’ van een bepaalde plek. Als je vanuit deze bedoeling redeneert zal een gevonden functie passend (gebruik) zijn en zal dit de structuur en architectuur van het monument in stand houden. Duurzaam dus. In het geval van Priorij Emmaus zijn, als je zoekt naar de bedoeling van het gebouw, een aantal steekwoorden te vinden, zoals stilte, privacy, ritme, leven om God, gemeenschap vormen. Het concept van ar-gitect laat zien dat aan deze bedoelingen beantwoord kan worden, veel sterker nog dan in de op dat moment bestaande situatie. Aanvullend (ver)nieuw(d) gebruik blijkt geen bedreiging, maar juist een kans en een versterking en bescherming van het goede in het bestaande. Op een zelfde manier is gekeken naar de overige gebouwen op het terrein zoals het landhuis, het koetshuis, het poorthuis en de kleinere gebouwen. Een zelfde aanpak kreeg het park of de tuin.

Conclusie van het onderzoek en het concept:
Meer opbrengsten uit het landgoed doordat gedacht wordt vanuit de bedoeling, de cultuur- en historische waarde en maatschappelijke Helaas kwam het concept voor deze plek te laat. Er was inmiddels besloten het landgoed te verlaten en te verkopen aan een vastgoedmaatschappij.

Het concept is niet alleen te gebruiken voor het landgoed van Priorij Emmaus, maar voor veel verschillende locaties. Omdat de bedoeling per locatie nogal verschilt zal ook de uiteindelijke oplossing per plek anders zijn.